IMPRESSIES PLASTIC MAAS DRIJVEND PARK NIEUWS VIDEO DOE MEE CONTACT

NL / ENG

RECYCLED PARK

Plastic drijfvuil wordt opgevangen voordat het de zee bereikt.

Hiervan worden drijvende parken gerealiseerd door het plastic te recyclen tot platforms.

Videopresentatie van Recycled park

WHIM architecture

Videopresentatie van de Plasticvisser

SK internationalToo Good To Waste

Havenbedrijf Rotterdam

Korte documentaire over de afvalverwerking in de Rotterdamse haven. Deelname Recycled Park vanaf minuut 20.
Video oproep steun Recycled park

Recycled Island Foundation

Video rapportage Recycled park

OPEN Rotterdam en UMWELT films

maakten een video rapportage van onze samenwerking met Greenpeace.

Recycled park Teaser

UMWELT films

Van de voortgang van Recycled Park wordt een documentaire gemaakt. Een kort fragment van de ontwikkeling is alvast hier te zien.

Recycled park eerste 15m2

UMWELT films

Tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam zijn de eerste drie bouwstenen Recycled Park te water gelaten. Hiernaast een korte video van de tewaterlating.

Eerste drie winningsplatforms in Rotterdam!


UMWELT films + WHIM architecture


In Rotterdam realiseren wij de eerste drie passieve winningsplatforms voor drijfvuil. De eerste twee winningsplatforms zijn inmiddels gereed. Nog deze maand worden alle drie de winningsplatforms geplaatst en in gebruik genomen. De drie platforms zorgen voor een structurele opvang van drijfvuil in de Rotterdamse haven. Het gewonnen plastic zal gebruikt worden voor de verdere groei van het drijvende park in de Rijnhaven. De winnings-platforms worden mede mogelijk gemaakt dankzij Citylab010.


Hiernaast in twee minuten een video-impressie van de realisaties.

Recycled Park biedt mogelijkheid tot deelname voor bedrijven!


UMWELT films + WHIM architecture


Binnen jouw onderneming wordt natuurlijk ook veel gesproken over hoe verschrikkelijk de plastic vervuiling is. Maar, wat kan jouw onderneming daar aan doen?! De Recycled Island Stichting biedt uitkomst om het probleem effectief, efficiënt maar ook plezierig aan te pakken.

Door deelname aan Recycled Park draagt jouw onderneming bij aan:

1.            Opschoonacties

2.            Structurele opvang drijfvuil

3.            Vergroening van de stad

4.            Recycling van drijfvuil

5.            Educatie


Zie hiervoor ook onze video oproep hiernaast.


© WHIM architecture Colofon

Juni 2018

140m2 Recycled Park gerealiseerd


In de Rotterdam Rijnhaven is het prototype van Recycled Park voltooid. Na bijna 5 jaar van ontwerpen, plastic winnen, recyclen, fondsen werven en intensief samenwerken, openen wij op 4 juli trots het prototype. Het drijvende park laat zien wat de mogelijkheden zijn in het creëren van nieuwe drijvende natuurlandschappen met gerecycled plastic als grondstof. Het park is opgebouwd uit een variatie van zeshoekige bouwstenen, waarmee een divers landschap is gecreëerd. Het drijvende park draagt bij aan de vergroening van de stad en de verbetering van het ecosysteem in de Rotterdamse haven. Inmiddels zijn wij al nieuwe locaties aan het verkennen voor dit concept.


Juni 2018

Succesvolle plasticvangers


In de Rotterdamse haven hebben wij succesvol de pilot afgerond met passieve Plasticvangers. Mede dankzij de steun van de Gemeente Rotterdam hebben wij drie Plasticvangers kunnen realiseren in de Rotterdamse haven. De vangers zijn vervolgens getest, gemonitord en diverse malen geoptimaliseerd. De grootste uitdaging bij de ontwikkeling van de vangers was het vasthouden van het plastic. In de Rotterdamse haven is een wisselend tij en stromingsrichting. De moeilijkheid zat hem in het vasthouden van het plastic in de vanger bij uitgaande stroming en wind. Het huidige model vangt het drijfvuil goed op en houdt dit zelfs vast bij ongunstige stroming en windrichting. Hierdoor zijn wij vrij om de vanger te ledigen, wanneer ons dat uitkomt en zijn wij hiervoor niet afhankelijk van gunstige weersomstandigheden. In overleg met de Gemeente, Havenbedrijf en Rijkswaterstaat plaatsen wij de Plasticvangers zo snel mogelijk alle drie, goed werkend, terug in de Rotterdamse wateren.

De Plasticvangers zijn gerealiseerd in samenwerking met Hebo maritiemservice.